CREATING VALUE DIGITALLY

Digitala strategier för en digital framtid.

Digitaliseringen pågår för fullt. De som arbetar strategiskt utifrån den pågående transformationen och nyttjar möjligheterna har en ljus framtid. De som blundar för den omvälvning som sker kommer få det jobbigare. Välj vilken sida ni vill vara på idag!

Sociala Medier & SEO

Det pratas mycket kring Digital Marknadsföring, Sociala Medier, SEO, och Artificiell intelligens. Om det känns stressande så har ni en bra partner som kan leda er digitala väg framåt. Det viktiga är att komma igång. En digital resa görs inte över en natt. Det viktiga är att börja. Nu.

Hur

Vi utgår alltid ifrån ert nuläge. Det börjar med en grundläggande kartläggning. Vem eller vilka är er kund, laddar hemsidan snabbt, är den mobilanpassad och hur når ni ut till era målgrupper? Vi gör en genomgång av era marknadskanaler och hur er representation är på Sociala medier. Det handlar inte om teknik, det handlar om människor.

När

En digital transformation tar tid. Det viktiga är att inte tappa tid. Därför bör ni inte vänta utan se till att börja den spännande resan mot den digitala framtiden som vi alla är en del av. Det enklaste du kan göra är att ta en kontakt idag så att vi kan börja ta små och långsiktiga steg mot framtiden.

Digital utveckling, börja idag, där ni är, idag.

Att göra affärer 2023 skiljer sig markant mot hur det såg ut bara förra året. Det är något som alla måste förhålla sig till, såväl privatpersoner, som företag och offentliga organisationer. Det viktigaste för er som företag är att börja resan idag. Digitalisering och digital transformation är en process, ju förr ni börjar desto större framgång och framtida konkurrensförmåga. Att äga sitt data är en stark konkurrensfördel som ni ska nyttja omgående. AI stormar nu in på alla områden och Chat GPT, Dall-E2 och liknande tjänster kommer kasta omkull världen som vi kände till den fullkomligt.

Digital marketing

Möjligheterna är enorma

Med så mycket nya digitala verktyg och annorlunda förutsättningar jämfört med gårdagen är möjligheterna enorma för den som vågar lyfta blicken och tänka annorlunda. Crevad som samarbetspartner kan hjälpa er att se och nyttja möjligheterna.

Kliv ombord

Förändringstakten är enorm just nu och det är lätt att bli överväldigad. Det kan kännas stressande och svårt att veta var man ska börja. Men lugn, vi börjar där ni är och tar det metodiskt framåt för att stärka er konkurrenskraft och förmåga att växa in i framtiden.

Analogt tillhör historien, följ med in i framtiden!

Världsledande företag som Kodak och Nokia lyckades inte se vad som var på väg att hända. Se till att bli en av de andra!

Fånga vågorna!

De företag som ser möjligheterna med den pågående digitaliseringen har fantastiska möjligheter. Att företag som Google, Facebook, Amazon & Spotify har lyckats som de gjort beror på att de förstått vad digitaliseringen innebär. Se till att bli ett av de företag som ser potentialen och fångar vågen idag!

En förändringsprocess kan kännas som en  lång vandring och förändring kan vara påfrestande. Förändring till det bättre är dock alltid värd mödan. En fot före den andra…

Er resa, vår resa & vår resa

Låt er resa framåt bli vår gemensamma resa. Att anlita Crevad innebär tillgång till ”de där objektiva ögonen utifrån” varje dag. Eftersom vi är utanför er operativa sfär, har vi möjligheten att agera mer fritt och fylla på med kompetens och framtidsspaning till er verksamhet. Förmågan att utvecklas och lärande i organisationen kommer att vara en framgångs- och överlevnadsfaktor, nu och i framtiden. 

Svårt att välja väg?

All rörelse börjar med små, små steg. Vi hjälper er att ta rätt väg in i framtiden!

Hastighet.

I dagens affärsklimat (och samhälle) går allt så mycket snabbare än bara för något år sedan. För att vara konkurrenskraftig gäller det att följa med i tempot både som individ och organisation. Det handlar inte bara om snabbhet, det är också viktigt att vara smart. Med den ohälsa och stress vi ser idag är hållbarhet viktigt inte minst ur individens perspektiv. Att kompetensutveckla medarbetarna kontinuerligt  är bra ROI, (Return On Investment), och en överlevnadsfaktor för framtiden.

Balans

Att hela tiden vara uppdaterad kring det senaste kring Sociala Medier, Sökmotoroptimering (SEO), algoritmer, trender och ny teknik kan kännas överväldigande. Därför är ett balanserat synsätt viktigt och att börja med rätt saker för att arbeta långsiktigt mot målet.

1

Spenderat på internet

Dessa siffror är exempel på vad som händer på Internet under en minut. Hur påverkar det er verksamhet? Detta är något ni behöver förhålla er till. Idag.

0

Sökningar på Google

(Källa: weforum.org)
0

Uppladdade bilder på Facebook

Möjligheterna väntar där...

Ett samarbete med Crevad innebär en lång erfarenhetsbas från en
mängd marknadsledande företag, bland annat Coca-Cola, Carlsberg,
Telia, Ericsson, Fujifilm, Marbodal, Orkla & City Gross. Detta säkerställer en nytänkande och vidsynt samarbetspartner för er.

D S

Digitala Strategier

D M

Digital Marknadsföring

DT

Digital Tränare

M O D

Marknadschef On Demand